Godziny pracy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Legionowie w okresie wakacyjnym

Data: 04.07.2022 r., godz. 00.00    Liczba odwiedzających: 1096

Szanowni Państwo

       W miesiącach „wakacyjnych”, od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 r. poradnia pracuje w godzinach 8.00 – 16.00.

       Badania diagnostyczne wykonywane będą zgodnie ze zgłoszeniami, w terminach uzgodnionych z sekretariatem poradni.

       Wnioski o wydanie opinii oraz orzeczeń proszę składać w sekretariacie  – o przebiegu postępowania w tych sprawach będziecie Państwo informowani.

 

Grażyna Okarska       

dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej                                                                       

 w Legionowie