GRUPA WSPARCIA DLA SPECJALISTÓW I NAUCZYCIELI Z PRZEDSZKOLI POWIATU LEGIONOWSKIEGO

Data: 10.11.2023 r., godz. 14.49    Liczba odwiedzających: 800

Grupa wsparcia skierowana jest do nauczycieli i specjalistów pracujących w przedszkolu.
Celem spotkań jest wymiana aktualnych informacji dotyczących przepisów prawa, organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, integrowanie środowiska specjalistów i nauczycieli pracujących w
przedszkolach na terenie Powiatu Legionowskiego poprzez wymianę doświadczeń zawodowych, omawianie wspólnie wybranych zagadnień, rozwiązywanie bieżących problemów, a także wzajemne wsparcie w trudnych sytuacjach zawodowych.
Pierwsze spotkanie odbędzie się 27.11.2023r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie.

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                        Prowadzące: Ewa Krawiecka, Małgorzata Senduła,